Tugas Visual Basic, Tugas Ke 4

Tugas Visual Basic 1, Tugas Ke 4

Nama : Dimas Putra Wala
Kelas : Twitter12
MK : Visual Basic

 

Program Ke 1
Gambar 1

 

Source Code :

Private Sub Command1_Click()
Dim S As String
Text5.Text = "20" & Left(Text2.Text, 2)
S = Mid(Text2.Text, 3, 1)
If S = "1" Then
Text3.Text = "Sistem Informasi"
ElseIf S = "2" Then
Text3.Text = "Manajemen Informatika"
ElseIf S = "3" Then
Text3.Text = "Tehnik Informatika"
ElseIf S = "4" Then
Text3.Text = "Manajemen & Komp. Akuntansi"
End If
S = Mid(Text2.Text, 4, 2)
If S = "01" Then
Text4.Text = "Strata Satu"
ElseIf S = "02" Then
Text4.Text = "Diploma Tiga"
ElseIf S = "03" Then
Text4.Text = "Diploma Empat"
ElseIf S = "04" Then
Text4.Text = "Diploma Dua"
End If
Text6.Text = Right(Text2.Text, 3)
End Sub

Private Sub Text1_KEYPRESS(KEYASCII As Integer)
If KEYASCII = 13 Then
Text2.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Text1.SetFocus
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
Text4.Text = ""
Text5.Text = ""
Text6.Text = ""
End Sub

Private Sub Command3_Click()
Text1.SetFocus
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
Text4.Text = ""
Text5.Text = ""
Text6.Text = ""
End Sub

Private Sub Command4_Click()
End
End Sub

Program 2

Gambar 2

 

Source Code :

Private Sub Command1_Click()
Dim S As String
S = Mid(Combo1.Text, 3, 3)
If S = “SIM” Then
Text1.Text = “Sistem Informasi Manajemen”
Text2.Text = “Yati Nur Oktavia”
Text5.Text = 75900
ElseIf S = “EDP” Then
Text1.Text = “Elektronik Data Processing”
Text2.Text = “Imam Tarmizi”
Text5.Text = 62000
ElseIf S = “MNJ” Then
Text1.Text = “Manajemen”
Text2.Text = “Valentina Mariana Adiwiyanti”
Text5.Text = 42000
ElseIf S = “CDR” Then
Text1.Text = “Corel Draw”
Text2.Text = “Riyan Suhandi”
Text5.Text = 53000
ElseIf S = “RLP” Then
Text1.Text = “Rekayasa Perangkat Lunak”
Text2.Text = “Sinta Umpu Singa”
Text5.Text = 83000
End If
S = Left(Combo1.Text, 1)
If S = “A” Then
Text4.Text = “Andi Offset Yogyakarta”
ElseIf S = “I” Then
Text4.Text = “Indah Surabaya”
ElseIf S = “S” Then
Text4.Text = “Salemba Empat”
ElseIf S = “E” Then
Text4.Text = “Elek Media Komputindo”
ElseIf S = “M” Then
Text4.Text = “Maxicom”

End If
S = Right(Combo1.Text, 2)
If S = “01″ Then
Text3.Text = “2001″
ElseIf S = “02″ Then
Text3.Text = “2002″
ElseIf S = “03″ Then
Text3.Text = “2003″
ElseIf S = “04″ Then
Text3.Text = “2004″
ElseIf S = “05″ Then
Text3.Text = “2005″
End If
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Combo1.Text = “”
Text1.Text = “”
Text2.Text = “”
Text3.Text = “”
Text4.Text = “”
Text5.Text = “”
Text1.SetFocus
End Sub

Private Sub Command3_Click()
Combo1.Text = “”
Text1.Text = “”
Text2.Text = “”
Text3.Text = “”
Text4.Text = “”
Text5.Text = “”
Text1.SetFocus
End Sub

Private Sub Command4_Click()
End
End Sub

Private Sub Form_Load()
Combo1.AddItem “A-SIM-01″
Combo1.AddItem “I-EDP-02″
Combo1.AddItem “S-MNJ-03″
Combo1.AddItem “E-CDR-04″
Combo1.AddItem “M-RLP-05″
End Sub

 

Program 3
Gambar 3

Source Code :

Private Sub Command1_Click()
Dim S As String
S = Mid(Combo1.Text, 1, 3)
If S = “SIM” Then
Text1.Text = “Sistem Informasi Manajemen”
Text2.Text = “Fadiya Ulfa”
Text5.Text = 75900
ElseIf S = “EDP” Then
Text1.Text = “Elektronik Data Processing”
Text2.Text = “Nurul Agustina”
Text5.Text = 62000
ElseIf S = “MNJ” Then
Text1.Text = “Manajemen”
Text2.Text = “Rian Hidayat”
Text5.Text = 42000
ElseIf S = “CDR” Then
Text1.Text = “Corel Draw”
Text2.Text = “Siti Nur Khotimah”
Text5.Text = 53000
ElseIf S = “RPL” Then
Text1.Text = “Rekayasa Perangkat Lunak”
Text2.Text = “Winda Erlianti”
Text5.Text = 83000
End If
S = Right(Combo1.Text, 1)
If S = “A” Then
Text4.Text = “Andi Offset Yogyakarta”
ElseIf S = “I” Then
Text4.Text = “Indah Surabaya”
ElseIf S = “S” Then
Text4.Text = “Salemba Empat”
ElseIf S = “E” Then
Text4.Text = “Elek Media Komputindo”
ElseIf S = “M” Then
Text4.Text = “Maxicom”

End If
S = Mid(Combo1.Text, 5, 2)
If S = “09″ Then
Text3.Text = “2009″
ElseIf S = “10″ Then
Text3.Text = “2010″
ElseIf S = “11″ Then
Text3.Text = “2011″
ElseIf S = “12″ Then
Text3.Text = “2012″
ElseIf S = “13″ Then
Text3.Text = “2013″
End If
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Combo1.Text = “”
Text1.Text = “”
Text2.Text = “”
Text3.Text = “”
Text4.Text = “”
Text5.Text = “”
Text1.SetFocus
End Sub

Private Sub Command3_Click()
Combo1.Text = “”
Text1.Text = “”
Text2.Text = “”
Text3.Text = “”
Text4.Text = “”
Text5.Text = “”
Text1.SetFocus
End Sub

Private Sub Command4_Click()
End
End Sub

Private Sub Form_Load()
Combo1.AddItem “SIM-09-A”
Combo1.AddItem “EDP-10-I”
Combo1.AddItem “MNJ-11-S”
Combo1.AddItem “CDR-12-E”
Combo1.AddItem “RPL-13-M”
End Sub

 

Program 4

Gambar 4

Source Code :

Private Sub Command1_Click()
Dim S As String
S = Mid(Text11.Text, 1, 4)
Text4.Text = S

S = Mid(Text11.Text, 5, 1)
If S = “A” Then
Text1.Text = “A”
Text5.Text = “Manajer”
Text7.Text = “4000000″
Text8.Text = “1025000″
Text9.Text = (Val(Text7.Text) + Val(Text8.Text))
ElseIf S = “B” Then
Text1.Text = “B”
Text5.Text = “Ka. Seksi”
Text7.Text = “3500000″
Text8.Text = “975000″
Text9.Text = (Val(Text7.Text) + Val(Text8.Text))
ElseIf S = “C” Then
Text1.Text = “C”
Text5.Text = “Staff”
Text7.Text = “3000000″
Text8.Text = “925000″
Text9.Text = (Val(Text7.Text) + Val(Text8.Text))
End If

S = Mid(Text11.Text, 7, 1)
If S = “S” Then
Text2.Text = “S”
Text3.Text = “Single”
ElseIf S = “M” Then
Text2.Text = “M”
Text3.Text = “Menikah”
ElseIf S = “J” Then
Text2.Text = “J”
Text3.Text = “Janda”
ElseIf S = “D” Then
txtAdi2.Text = “D”
Text3.Text = “Duda”
End If
S = Right(txtAdi11.Text, 3)
If S = “KEU” Then
Text6.Text = “Accounting”
ElseIf S = “ADM” Then
Text6.Text = “Administrasi”
ElseIf S = “SDM” Then
Text6.Text = “General Affair”
ElseIf S = “EDP” Then
Text6.Text = “IT Unit”
ElseIf S = “SPM” Then
Text6.Text = “Security”
End If
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Text1.Text = “”
Text2.Text = “”
Text3.Text = “”
Text4.Text = “”
Text5.Text = “”
Text6.Text = “”
Text7.Text = “”
Text8.Text = “”
Text9.Text = “”
Text10.Text = “”
Text11.Text = “”
Text10.SetFocus
End Sub

Private Sub Command3_Click()
Text1.Text = “”
Text2.Text = “”
Text3.Text = “”
Text4.Text = “”
Text5.Text = “”
Text6.Text = “”
Text7.Text = “”
Text8.Text = “”
Text9.Text = “”
Text10.Text = “”
Text11.Text = “”
Text10.SetFocus
End Sub

Private Sub Command4_Click()
End
End Sub

Advertisements

Tugas Visual Basic pertemuan ke 3

Tugas Visual Basic pertemuan ke 3

Nama : Dimas Putrawala

Kelas : Twitter 12

MK : Visual Basic

1.Kalkulator Sederhana

Kalkulotar Sederhana

Source Code :

Private Sub Command1_Click()
C = Val(A.Text) + Val(B.Text)
End Sub

Private Sub Command2_Click()
C = Val(A.Text) – Val(B.Text)
End Sub

Private Sub Command3_Click()
C = Val(A.Text) * Val(B.Text)
End Sub

Private Sub Command4_Click()
C = Val(A.Text) / Val(B.Text)
End Sub

Private Sub Command5_Click()
C = Val(A.Text) ^ Val(B.Text)
End Sub

Private Sub Command6_Click()
A.Text = Clear
B.Text = Clear
C.Text = Clear
A.SetFocus
End Sub

Private Sub Command7_Click()
End
End Sub

 

2.Properti Test

Properti test

Source Kode :

Private Sub Command1_Click()
Label2.Caption = Text1.Text
End Sub

Private Sub Command2_Click()
End
End Sub

Private Sub Option1_Click()
Label2.ForeColor = vbBlue
End Sub

Private Sub Option2_Click()
Label2.ForeColor = vbRed
End Sub

Private Sub Check1_Click()
Label2.FontBold = Check1.Value
End Sub

Private Sub Check2_Click()
Label2.FontItalic = Check2.Value
End Sub

3.Font Color

MD font Color

Source Kode :

Private Sub chkBold_Click()
‘membuat teks tebal
If chkBold.Value = 1 Then
lblTeks.FontBold = True
Else
lblTeks.FontBold = False
End If
End Sub

Private Sub chkItalic_Click()
‘membuat teks miring
If chkItalic.Value = 1 Then
lblTeks.FontItalic = True
Else
lblTeks.FontItalic = False
End If
End Sub

Private Sub chkStrike_Click()
‘membuat teks bergaris tengah
If chkStrike.Value = 1 Then
lblTeks.FontStrikethru = True
Else
lblTeks.FontStrikethru = False
End If
End Sub

Private Sub chkUnder_Click()
‘membuat teks bergaris bawah
If chkUnder.Value = 1 Then
lblTeks.FontUnderline = True
Else
lblTeks.FontUnderline = False
End If
End Sub

Private Sub cmdExit_Click()
End
End Sub

 

4.Data Nama Pasien

Data Nama Pasien

Source kode

Private Sub Form_Load()
Text3 = Format(Now, “DD-MMMM-YYYY”)
Text4 = Format(Now, “HH:MM”)
Text3.Enabled = False
Text4.Enabled = False

Combo1.AddItem “PRIA”
Combo1.AddItem “WANITA”
End Sub

Private Sub Text1_keypress(keyAscii As Integer)
If keyAscii = 13 Then
Text2.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub Text5_keypress(keyAscii As Integer)
If keyAscii = 13 Then
Text6.SetFocus
End If
End Sub
End Sub

Private Sub Command1_Click()
Unload Me
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Text1.Text = “”
Text2.Text = “”
Text5.Text = “”
Text6.Text = “”
Combo1.Text = “”
End Sub

5.Aplikasi Perhitungan Gaji

Aplikasi Perhitungan gaji

Surce kode :

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text2.SetFocus
End If
End Sub
Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text3.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub Text3_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text4.Text = Val(Text1.Text) + Val(Text2.Text) – Val(Text3.Text)
Text5.Text = Val(Text4.Text) * 0.2
Text6.Text = Val(Text4.Text) – Val(Text5.Text)
End If
End Sub

Private Sub Command1_Click()
Text4.Text = Val(Text1.Text) + Val(Text2.Text) – Val(Text3.Text)
Text5.Text = Val(Text4.Text) * 0.2
Text6.Text = Val(Text4.Text) – Val(Text5.Text)
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Text1.Text = “”
Text2.Text = “”
Text3.Text = “”
Text4.Text = “”
Text5.Text = “”
Text6.Text = “”
Text1.SetFocus
End Sub

Private Sub Command3_Click()
End
End Sub

6.Perhitungan Diskon

5.MD perhitungan diskon

Source Kode :

Private Sub Combo1_Click()
Combo1.AddItem “ABA”
Combo1.AddItem “AMIK”
Combo1.AddItem “AKA”
End Sub

Private Sub Combo2_Click()
If Combo2 = “MI-0101-KTI” Then
Text4.Text = “Konsep Teknologi Informasi”
Text5.Text = “4″
Text6.Text = “20000″
Text6.SetFocus
Else
End If

If Combo2 = “MI-0102-PA” Then
Text4.Text = “Penghantar Akutansi”
Text5.Text = “4″
Text6.Text = “25000″
Text6.SetFocus
Else
End If

If Combo2 = “MI-0103-LA” Then
Text4.Text = “Logika ALgoritma”
Text5.Text = “3″
Text6.Text = “30000″
Text6.SetFocus
Else
End If

If Combo2 = “MI-0104-MD” Then
Text4.Text = “Matematika Dasar”
Text5.Text = “2″
Text6.Text = “15000″
Text6.SetFocus
Else
End If

If Combo2 = “BA-0101-LS” Then
Text4.Text = “Listening”
Text5.Text = “4″
Text6.Text = “25000″
Text6.SetFocus
Else
End If

If Combo2 = “BA-0101-SP” Then
Text4.Text = “speaking”
Text5.Text = “3″
Text6.Text = “40000″
Text6.SetFocus
Else
End If

If Combo2 = “BA-0101-CV” Then
Text4.Text = “Conversation”
Text5.Text = “2″
Text6.Text = “35000″
Text6.SetFocus
Else
End If
End Sub

Private Sub Command1_Click()
Text9.Text = Val(Text7.Text) – Val(Text8.Text)
End Sub

Private Sub Form_Load()
Combo1.AddItem “ABA”
Combo1.AddItem “AMIK”
Combo1.AddItem “AKA”
Combo2.AddItem “MI-0101-KTI”
Combo2.AddItem “MI-0102-PA”
Combo2.AddItem “MI-0103-LA”
Combo2.AddItem “MI-0104-MD”
Combo2.AddItem “BA-0101-LS”
Combo2.AddItem “BA-0101-SP”
Combo2.AddItem “BA-0101-CV”
End Sub

Private Sub Option1_Click()
Text8.Text = Val(Text7.Text) * 0.5
End Sub

Private Sub Option2_Click()
Text8.Text = Val(Text7.Text) * 0.1
End Sub

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text2.SetFocus
End If
End Sub

7.Gaji Karyawan

MD Gaji Karyawan

Source Kode :

Private Sub Command1_Click()
Text9.Text = Val(Text6.Text) – Val(Text8.Text)
End Sub

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text2.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text3.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub Text3_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text4.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub Text4_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text5.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub Text5_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text6.Text = Val(Text3.Text) + Val(Text4.Text) + Val(Text4.Text)
Text7.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub Text7_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text8.Text = Val(Text6.Text) * Val(Text7.Text) / 100
Text8.SetFocus
End If
End Sub

8.Nilai Mutu

Nilai Mutu

Source Kode :

Private Sub Form_Load()
Combo1.AddItem “12100515″
Combo1.AddItem “12100525″
Combo1.AddItem “12100535″
Combo1.AddItem “12100545″
Combo1.AddItem “12100555″
Combo1.AddItem “12100565″
Combo1.AddItem “12100575″
Combo1.AddItem “12100585″
Combo1.AddItem “12100595″
Combo1.AddItem “12100666″
End Sub

Private Sub Combo1_Click()
If Combo1 = “12100515″ Then
txtNama.Text = “Marchoni”
txtjurusan.Text = “Sistem Informasi”
txtQuis.SetFocus
Else
End If

If Combo1 = “12100525″ Then
txtNama.Text = “Siti Kholijah”
txtjurusan.Text = “Sistem Informasi”
txtQuis.SetFocus
Else
End If

If Combo1 = “12100535″ Then
txtNama.Text = “Adi Setiawan”
txtjurusan.Text = “Sistem Informasi”
txtQuis.SetFocus
Else
End If

If Combo1 = “12100545″ Then
txtNama.Text = “Barnes Setiawan”
txtjurusan.Text = “Manajemen Informatika”
txtQuis.SetFocus
Else
End If

If Combo1 = “12100555″ Then
txtNama.Text = “Adhy Pangestu”
txtjurusan.Text = “Manajemen Informatika”
txtQuis.SetFocus
Else
End If

If Combo1 = “12100565″ Then
txtNama.Text = “Setiawan Adi”
txtjurusan.Text = “Design Grafis”
txtQuis.SetFocus
Else
End If

If Combo1 = “12100575″ Then
txtNama.Text = “Sunardi”
txtjurusan.Text = “Manajemen Informatika”
txtQuis.SetFocus
Else
End If

If Combo1 = “12100585″ Then
txtNama.Text = “Arif Lukman”
txtjurusan.Text = “Manajemen Informatika”
txtQuis.SetFocus
Else
End If

If Combo1 = “12100595″ Then
txtNama.Text = “Alivia”
txtjurusan.Text = “Sistem Informasi”
txtQuis.SetFocus
Else
End If

If Combo1 = “12100666″ Then
txtNama.Text = “Adi Barnes Setiawan”
txtjurusan.Text = “Design Grafis”
txtQuis.SetFocus
Else
End If
End Sub

Private Sub txtQuis_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
txtTugas.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub txtTugas_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
txtUts.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub txtUas_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
txtNA.Text = (Val(txtQuis.Text) + Val(txtTugas.Text) + Val(txtUts.Text) + Val(txtUas.Text)) / 4
If Val(txtNA.Text) <= 50 Then txtHuruf.Text = “E”
If Val(txtNA.Text) >= 50 Then txtHuruf.Text = “D”
If Val(txtNA.Text) >= 60 Then txtHuruf.Text = “C”
If Val(txtNA.Text) >= 70 Then txtHuruf.Text = “B”
If Val(txtNA.Text) >= 80 Then txtHuruf.Text = “A”
End If
End Sub

Private Sub txtUts_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
txtUas.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub cmdProses_Click()
txtNA.Text = (Val(txtQuis.Text) + Val(txtTugas.Text) + Val(txtUts.Text) + Val(txtUas.Text)) / 4
If Val(txtNA.Text) <= 50 Then txtHuruf.Text = “E”
If Val(txtNA.Text) >= 50 Then txtHuruf.Text = “D”
If Val(txtNA.Text) >= 60 Then txtHuruf.Text = “C”
If Val(txtNA.Text) >= 70 Then txtHuruf.Text = “B”
If Val(txtNA.Text) >= 80 Then txtHuruf.Text = “A”
End Sub

Private Sub cmdBatal_Click()
txtNama.Text = “”
txtjurusan.Text = “”
txtQuis.Text = “”
txtTugas.Text = “”
txtUts.Text = “”
txtUas.Text = “”
txtNA.Text = “”
txtHuruf.Text = “”
txtNama.SetFocus
End Sub

Private Sub cmdKeluar_Click()
End
End Sub

 

9.Penjualan

Penjualan

Source kode :

Private Sub Text1_Keypress(keyAscii As Integer)
If keyAscii = 13 Then
Text2.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub Text2_Keypress(keyAscii As Integer)
If keyAscii = 13 Then
Text3.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub Text3_Keypress(keyAscii As Integer)
If keyAscii = 13 Then
Text4.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub Text4_Keypress(keyAscii As Integer)
If keyAscii = 13 Then
Text7.Text = Val(Text3.Text) * Val(Text4.Text)
Text8.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub Text8_Keypress(keyAscii As Integer)
If keyAscii = 13 Then
Text9.Text = Val(Text8.Text) – Val(Text7.Text)
End If
End Sub

Private Sub Command1_Click()
Text1.Text = “”
Text2.Text = “”
Text3.Text = “”
Text4.Text = “”
Text7.Text = “”
Text8.Text = “”
Text9.Text = “”
Text1.SetFocus
End Sub

Private Sub Command2_Click()
End
End Sub

10.Data Mahasiswa

Data Mahasiswa

Source Kode :

Private Sub Command1_Click()
Dim S As String
Text5.Text = “20″ & Left(Text2.Text, 2)
S = Mid(Text2.Text, 3, 1)
If S = “1″ Then
Text3.Text = “Sistem Informasi”
ElseIf S = “2″ Then
Text3.Text = “Manajemen Informatika”
ElseIf S = “3″ Then
Text3.Text = “Tehnik Informatika”
ElseIf S = “4″ Then
Text3.Text = “Manajemen & Komp. Akuntansi”
End If
S = Mid(Text2.Text, 4, 2)
If S = “01″ Then
Text4.Text = “Strata Satu”
ElseIf S = “02″ Then
Text4.Text = “Diploma Tiga”
ElseIf S = “03″ Then
Text4.Text = “Diploma Empat”
ElseIf S = “04″ Then
Text4.Text = “Diploma Dua”
End If
Text6.Text = Right(Text2.Text, 3)
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Text1.SetFocus
Text1.Text = “”
Text2.Text = “”
Text3.Text = “”
Text4.Text = “”
Text5.Text = “”
Text6.Text = “”
End Sub

Private Sub Command3_Click()
Text1.SetFocus
Text1.Text = “”
Text2.Text = “”
Text3.Text = “”
Text4.Text = “”
Text5.Text = “”
Text6.Text = “”
End Sub

Private Sub Command4_Click()
End
End Sub

Private Sub Text1_KEYPRESS(KEYASCII As Integer)
If KEYASCII = 13 Then
Text2.SetFocus
End If
End Sub

Tugas Visual Basic Pertemuan Ke 2

Nama : Dimas Putrawala

Kelas : Twitter 12

MK : Visual Basic

 

MEREN

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text2.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text3.Text = Val(Text1.Text) + Val(Text2.Text)
Text4.Text = Val(Text1.Text) * Val(Text2.Text)
Text5.Text = Val(Text1.Text) / Val(Text2.Text)
Text6.Text = Val(Text1.Text) – Val(Text2.Text)
End If
End Sub

Private Sub Command1_Click()
Text3.Text = Val(Text1.Text) + Val(Text2.Text)
Text4.Text = Val(Text1.Text) * Val(Text2.Text)
Text5.Text = Val(Text1.Text) / Val(Text2.Text)
Text6.Text = Val(Text1.Text) – Val(Text2.Text)
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Text1.Text = “”
Text2.Text = “”
Text3.Text = “”
Text4.Text = “”
Text5.Text = “”
Text6.Text = “”
Text1.SetFocus
End Sub

Private Sub Command3_Click()
Unload Me
End Sub

Strategi Politik Anas Mirip dengan Jokowi

K. Yudha Wirakusuma – Okezone
Jum’at, 08 Februari 2013 10:13 wib
Browser anda tidak mendukung iFrame
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (Foto:Okezone)

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (Foto:Okezone)

JAKARTA – Strategi politik yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, tak jauh beda dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Keduanya tengah sama-sama melakukan blusukan dengan harapan dekat dengan ‘akar rumput’. Hal tersebut dilakukan guna menandingi kekuatan elit.

“Jadi ketika ditingkat elit kuat, untuk menandinginya adalah kekuatan akar rumput. Anas yang mendekatkan diri kepada DPD dan DPC, karena elit demokrat sudah berpihak kepada SBY. Begitu juga Jokowi tak disukai DPRD maka ia mendekatkan diri kepada masyarakat dengan blusukan,” kata Pengamat Politik Hanggoro Doso Pamungkas, saat berbincang dengan Okezone, Jumat (8/2/2013).

Dia menambahkan stategi ini membuat lawan politik berpikir dua kali untuk melakukan serangan. “Blusukan yang dilakukan Anas maupun Jokowi efektif, karena dapat langsung berkomunikasi dengan masyarakat,” tukasnya.

Sebelumnya Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY malam tadi memanggil sejumlah menteri yang juga kader partainya.
 
Antara lain, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Syarif Hasan, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, serta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsudin. Hanya Menteri Perhubungan EE Mangindaan yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Yang mengejutkan secara bersamaan juga terjadi sebuah pertemuan sejumlah DPC dan DPD Partai Demokrat di kediaman Ketua Umum Anas Urbaningrum, Duren Sawit, Jakarta Timur.
 
Namun, menurut Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Irfan Ghani, pertemuan di kediaman Anas tersebut hanyalah sebuah silaturahmi biasa yang tidak perlu dibesar-besarkan.
 
“Enggak ada apa-apa. Tadi sebentar saja. Aku sekarang sudah di rumah. Enggak ada eganda apa-apa ya,” kata Irfan kepada Okezone, Kamis (7/2/2013) malam.